Přijímáme nové pacienty

V naší ordinaci nabízíme komplexní zdravotní péči, která je poskytována s důrazem na prevenci a s přihlédnutím k individualitě každého pacienta.

MUDr. Luděk Barták

Služby

Praktické lékařství

V naší ordinaci nabízíme komplexní zdravotní péči, která je poskytována s důrazem na prevenci a s přihlédnutím k individualitě každého pacienta.

Celostní medicína

Celostní medicína pracuje při individuální diagnostice a léčbě nemoci nejen s tělesnou stránkou člověka, ale také s emočním nastavením osobnosti a jejími sociálními kontexty.

Zdravý střevní mikrobiom, chcete poradit?

O nás

Fotografie týmu

Jsme akreditované pracoviště, kde má personál dlouhodobé zkušenosti ze dvou hlavních oborů medicíny– interny a chirurgie.

Nejsme řetězec, jsme klasický tým 1 lékař + 1- 2 sestry, všichni s letitou zkušeností s prací v ordinaci všeobecného praktického lékařství.

Nabízíme i léčbu akupunkturou, jako hlavní alternativní terapeutický přístup k potížím s pohybovým aparátem a fytoterapii dle TCM (tradiční čínské medicíny) jako hlavní alternativní přístup u chronických nemocí.

Alternativní léčbu vždy spojujeme s postupy klasické medicíny, hlavně s vyšetřovacími metodami, takže nehrozí podcenění či nedošetření potíží.

Snažíme se o vlídný a celostní přístup.

Smluvní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111 (VZP)
Vojenská zdravotní pojišťovna - 201 (VoZP)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205 (ČPZP)
Odborová zdravotní pojišťovna - 207 (OZP)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - 211 (ZPMV)

Možnost zaregistrovat se do naší ordinace zde