Praktické lékařství

V naší ordinaci nabízíme komplexní zdravotní péči, která je poskytována s důrazem na prevenci a s přihlédnutím k individualitě každého pacienta.

Nabízíme kompletní odběry krve, elektrokardiografii, měření ABI indexu, CRP a Quicku přímo v ordinaci.

Včasnou spoluprací se specialisty indikujeme došetření zobrazovacími a dalšími specializovanými  vyšetřovacími metodami a brzkou diagnostikou pomáháme k rychlejšímu uzdravení.

Spojením s východní medicínou můžeme pomáhat léčit neduhy i v okamžiku, kdy dle metod západní medicíny u Vás nebyla zjištěna žádná choroba a přesto potíže přetrvávají.

Naší snahou je poskytovat diagnosticko- terapeutickou péči, založenou na znalostech medicíny západní a v indikovaných případech také dle principů tradiční čínské medicíny, podle svých nejlepších znalostí, zkušeností a možností. Chceme být bezpečnými a svědomitými průvodci na cestě od nemoci zpět ke zdraví a rovnováze.

Smluvní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111 (VZP)
Vojenská zdravotní pojišťovna - 201 (VoZP)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205 (ČPZP)
Odborová zdravotní pojišťovna - 207 (OZP)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - 211 (ZPMV)

Ceník placených výkonů

Platnost od 1. ledna 2024

Výkon
Cena
vyšetření v rámci pracovně lékařské služby u již registrovaných pacientů 800 Kč
vyšetření na řidičský průkaz
- vstupní a mimořádná
- periodická

600 Kč
400 Kč
vyšetření pro zbrojní průkaz800 Kč
potvrzení do profesního průkazu, vstupní vyš. na brigádu500 Kč
pokrytí administrativních nákladů u některých typů žádostí 100 Kč
vyplnění pojistné události500 Kč
potvrzení o zdravotním stavu na studium300 Kč
vystavení potravinářského průkazu400 Kč
vyšetření pro dobrovolné hasiče, lesní a rybářskou stráž
SDH - nosič dých. technik
600 Kč
600 Kč
výpis ze zdravotní dokumentace při PLS400 Kč
nepovinné očkování, aplikace i.m. na vlastní žádost200 Kč
výpis žádosti do DS300 Kč


Možnost zaregistrovat se do naší ordinace zde