O nás

MUDr. Luděk Barták

MUDr. Luděk Barták

 • narozen 1982, je ženatý, má 3 děti
 • promoval na LFUK v Plzni  v roce 2007
 • 2007-2009 pracoval na chirurgické oddělení Domažlice, praxi zakončil „malou“ atestací. v oboru chirurgie
 • v letech 2009-2014 pracoval na gastroenterolgickém oddělení České Budějovice a Tábor, kde vyšetřoval převážně v ambulaci s endokopickými metodami a ultrazvukem břicha
 • v roce 2012 složil hlavní atestace v oboru všeobecné praktické lékařství
 • od roku 2014 provozuje soukromou praxi v oboru všeobecné praktické lekařství
 • od roku 2016 do 2018 se věnoval studiu tradiční činské mediciny (TCM) - fytoterapie a akupunktura
 • od roku 2019 praktikuje TCM ve své ordinaci
Bc. Iva Škrletová

Bc. Iva Škrletová

 • Vdaná, 2 děti
 • 1999-2003 SZŠ Tábor,specializace:Všeobecná sestra
 • 2011-2014 VŠ Zdravotnictva a sociálnej práce Sv.Alžbety
  specializace:Ošetřovatelství,ukončeno titul bakalář
 • 2003-2005 Fakultní Nemocnice na Bulovce
  zdravotní sestra na lůžkovém odd.ortopedie a tramatologie
 • 2005-2015 Nemocnice na Homolce
  zdravotní sestra na chirurgickém JIPU
 • 2017-2019 Ordinace MUDr.Jitka Pekarovičová
  zdravotní sestra v ambulantním provozu
 • 2003-2021 Absolvování odborných seminářů
  z důvodu prohlubování znalostí a udržení sesterské registrace
Marie Pekárková

Marie Pekárková

 • Vdaná, 2 děti
 • Gymnázium Tábor
 • VOŠ-porodní asistentka
 • 1977-1982 Nemocnice Pelhřimov Gynekologicko porodnické odd.
  zdravotní sestra na lůžkovém odd.+porodním sále
 • 1982-1990 Nemocnice Tábor a.s.
  zdravotní sestra na gynekologické ambulanci
 • 1990-Současnost Ordinace praktického lékaře
  zdravotní sestra v ambulantním provozu

Možnost zaregistrovat se do naší ordinace zde